Članovi projektnog tima „Eko-Tamiš (Timiš) – novi turistički proizvod“ učestvovali u radu Fokus grupe: Održivi turizam u okviru projekta “Facility Point project – Supporting the Governance of the EUSAIR

UniAdrion je razvio bazu podataka FORA koja uključuje sve INTERREG projekte iz programskog perioda 2014-2020, gde su članovi tri foruma (UniAdrion – Forum univerziteta i istraživačkih centara jadransko jonskog regiona, Forum AIC – Forum jadranske i jonske privredne komore; FAIC – Forum jonskih jadranskih gradova) imali ulogu glavnog ili projektnog partnera. Ovo istraživanje je urađeno na osnovu podataka dobijenih sa zvaničnih veb stranica Evropske komisije, kako bi se identifikovala stručnost članova foruma i kako bi se moglo intervenisati u konsultacijama sa Evropskom teritorijalnom saradnjom (ETC) 2021-2027 i ugradnji u programe EU strategije za jadransko jonski region (EUSAIR).

Projekat „Eko-Tamiš (Timiš) – novi turistički proizvod“ je privukao pažnju Evropske komisije i upravljačkih organa i odabran kao najpogodniji za inicijativu povezanu sa Evropskom strategijom jadransko-jonske regije (EUSAIR) kako bi se doprinos i prioriteti projekta uključili u nove programe evropske teritorijalne saradnje.

Tokom fokus grupe podeljena su iskustva sa različitih EU programa saradnje, vođena je diskusija o sprovedenim projektima i značaju postignutih rezultata. Zaključcima sa fokus grupe date su smernice koje se odnose na unapređenje postojeće EUSAIR strategije (tj. Strateški projekti, koji će se razvijati u okviru redovnog programiranja i programa ETC 2021-2027 Zaključci su prosleđeni Evropskoj komisiji i odgovarajućim upravljačkim organima kao predlozi rešenja za glavne izazove makroregionalnog značaja u skladu sa nacionalnim potrebama i sa ciljevima politike EU za zeleniju i povezaniju Evropu).

Imajući u vidu značaj razmene iskustava i zajedničkog rada aktivnosti će biti nastavljene i intenzivirane i u narednom periodu sa ciljem unapređenja regionalne saradnje i razvijanja aktivnosti poput okruglih stolova, konferencija, vebinara, letnjih škola, kurseva obuke, projekata itd.