U Novom Bečeju predstavljen projekat Eko-Tamiš (Timiš) – novi turistički proizvod

Nastavljajući uspostavljenu saradnju između Trgovinske i industrijske komore Budimpešte (BKIK) i regionalnih privrednih komora iz Vojvodine u prostorijama Informativne kancelarije Trgovinske i industrijske komore Budimpešte (BKIK) u Novom  Bečeju 3. februara 2022. godine održan je drugi sastanak na kome su dve strane razgovarale o zajedničkim interesima i pravcima buduće saradnje.

 

Konstatovano je da dve strane mogu značajno doprineti poboljšanju ekonomske saradnje dve zemlje organizovanjem poslovniih susreta (B2B) privrednika Mađarske i Srbije kao i da se zainteresovanim kompanijama omogući da pod povoljnijim uslovima nastupe na sajamskim manifestacijama.

Takođe, realizacija zajedničkih projekata koji bi se finansirali od strane Republike Mađarske i iz dostupnih programa Evropske Unije IPA CBC Programa prekogranične saradnje predstavlja značajnu oblast delovanja u kojoj se može ostvariti uspešna saradnja, pre svega u oblasti infrastrukture, edukacije, kulture, turizma, zaštite životne sredine.

Navodeći primer uspešne realizacije projekata prekogranične saradnje predstavnik RPK Južnobanatskog upravnog okruga prisutne je upoznao sa projektom „Eko-Tamiš, novi turistički proizvod“ koji je realizovan je u okviru IPA CBC Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija,  finansiranim od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiranim od strane država učesnica programa.

Prisutni su upoznati sa iskustvima stečenim tokom realizacije projekta, a koja se mogu iskoristiti i primeniti u saradnji u pripremi i realizaciji zajedničkih projekata u okviru Interreg IPA CBC Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije i povezivanju sa sličnim projektima realizovanim u Programima prekogranične saradnje država učesnica programa iz okruženja (Hrvatska, Rumunija, Bugarska i dr.).